Dragons: Rise of Berk

سازنده: ludia inc.

دسته: شبیه سازی

نسخه: 1.9.5

حجم: 32.7 MB

دانلود: 2180

توضیحاتDragons: Rise of Berk

سازنده: ludia inc.

دسته: شبیه سازی,

نسخه: 1.9.5

حجم: 32.7 MB

دانلود: 2180

در بازی Dragons: Rise of Berk وارد سرزمین وسیع وایکینگ ها شده و در آنجا اژدهای مورد علاقه خود را آموزش دهید! به زودی خطر بزرگی روستای شما را تهدید خواهد کرد پس قبل از اینکه خیلی دیر شود تمامی تلاش خود را به کار گیرید و اژدها را آموزش دهید تا بتوانید از روستای خود دفاع کنید!دسترسی ها

آخرین تغییراتبهبودعملکردبازی